Onderzoek

Onderzoek

Na het intakegesprek volgt het logopedisch onderzoek, om het probleem nauwkeuriger in kaart te brengen. Dit doe ik door gebruik te maken van logopedische tests.

Afhankelijk van het probleem neem ik één of meerdere tests af. Het kan zijn dat dit meerdere zittingen in beslag neemt.

Als alle tests afgenomen zijn kan ik de resultaten berekenen. Aan de hand hiervan kan ik een logopedische diagnose stellen. Deze verwerk ik in een behandelplan, waarin ook de behandeldoelen vermeld staan. Hierna bepalen we samen de vervolgaanpak.

Facebook
E-mail