Wat is logopedie?

Wat is LogopedieHet woord logopedie is een samentrekking van de Griekse woorden ‘logos’ (woord) en ‘paideia’ (opvoeding). Logopedie betekent dus letterlijk ‘opvoeden tot het gesproken woord’.

Maar logopedie is veel meer dan spraakles alleen. Logopedie houdt zich bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord.

Als logopedist help ik mensen van alle leeftijden met problemen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, eten en drinken, mondgewoonten en lees- en spellingsproblemen. Dit doe ik door het probleem direct of indirect te behandelen, maar ook door informatie en adviezen te geven.

 

Facebook
E-mail