Lees- en spellingsproblemen

Kinderen die spraak-taalproblemen hebben, hebben een groter risico op het krijgen van lees- en spellingsproblemen. Lees- en spellingsproblemen geven vervolgens problemen met veel schoolse taken.

Hieronder staan verschillende lees- en spellingsproblemen. Voor meer informatie kunt u op een blauw pijltje klikken.

Problemen met lezen en spellen

Bij sommige kinderen is geen sprake van dyslexie, maar zij hebben wel degelijk moeite met lezen en spellen. Dan is er sprake van lees- en spellingsproblemen.

Letters, klanken en spellingsregels worden niet goed onthouden en het kind heeft moeite om deze van elkaar te onderscheiden. Vaak speelt een zwakke automatiseren hierbij ook een rol: het kind vindt het lastig om feiten uit het geheugen op te roepen. Ook zie je vaak dat de goede schrijfwijze van een woord niet wordt onthouden. Het kind haalt bijvoorbeeld klanken door elkaar of weet niet wanneer welke klank gebruikt moet worden.

Vaak treden in de onderbouw de eerste leesproblemen op. Het kind kent de letters niet goed en de woordherkenning blijft achter. Ook komt de leesontwikkeling niet op gang. Deze kinderen vinden lezen meestal niet leuk en raken gefrustreerd. Het is daarom belangrijk om dit probleem vroegtijdig te herkennen en extra hulp te bieden.

Kinderen met spraak-taalproblemen die in groep 1 of 2 zitten hebben een groter risico om lees- en spellingsproblemen te ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om vroegtijdig te bekijken of dit het geval is.

Als logopedist kan ik kinderen in groep 1 en 2 onderzoeken op het risico van het ontwikkelen van lees- en spellingsproblemen. Ook kan ik kinderen uit groep 3 t/m 8 onderzoeken op lees- en spellingsproblemen. Vanzelfsprekend kan ik deze kinderen ook begeleiden waar nodig.

Dyslexie

 Kinderen met dyslexie komen in aanmerking voor hulp door een dyslexiecentrum. Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen.

De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008): “een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau”.

Moeilijkheden met lezen en spellen geeft problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

Facebook
E-mail