Samenwerkingen

Budocentrum Chikara

Logopediepraktijk De Taalvijver en Budocentrum Chikara (eveneens gevestigd in het sportcentrum) werken samen aan de weerbaarheid van kinderen.

Het ene kind is meer weerbaar dan het andere kind. Van weerbaarheid spreek je wanneer een kind op een respectvolle manier voor zichzelf op durft te komen, zijn eigen grenzen kan aangeven, zichzelf kan verdedigen en een eigen mening durft te hebben. Het meeste belangrijke voor de weerbaarheid van een kind is zelfvertrouwen.

Er zijn ook kinderen die weinig weerbaar zijn. Signalen die hierop wijzen zijn:

Weerbaarheid
– weinig zelfvertrouwen
– eigen grenzen niet goed aangeven
– gemakkelijk over zich heen laten lopen
– snel om hulp van buitenaf vragen
– moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenootjes
– weinig ontspannen zijn
– oogcontact vermijden
– lastig vinden om een eigen mening te hebben
– moeite met het uiten van gevoelens
– moeite met nee zeggen
– dichtklappen in lastige situaties
– niet in een groep durven spreken

Als logopedist help ik deze kinderen door ze communicatief vaardiger te maken. Ik begeleid de kinderen, en de ouders, door de verschillende onderdelen van de taal te stimuleren. We werken aan de onderdelen van taalontwikkeling waar het kind moeite mee heeft, zoals de woordenschat, de zinsbouw of de vertelvaardigheden. Daarnaast geef ik de ouders tips hoe ze hun kind het beste kunnen helpen.

Budocentrum Chikara richt zich bij deze kinderen op het verbeteren van de fysieke, sociale en mentale weerbaarheid. Het gaat dan om het vergroten van sociale vaardigheden, zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

Facebook
E-mail