De Logopedist

Hallo, ik ben Linda Visser.

Ik ben logopedist en praktijkhoudster van Logopediepraktijk De Taalvijver in Winschoten.
Kwaliteiten die bij mij passen zijn: enthousiast, goed kunnen luisteren, rustig, positief en doelgericht.

In 2009 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool in Groningen. Tijdens mijn opleiding heb ik als logopedist ervaring opgedaan in het speciaal onderwijs en in de gehandicaptenzorg.

In 2005 heb ik mijn diploma Sociaal Pedagogisch Werk niveau 4 behaald. Ik ben afgestudeerd als activiteitenbegeleider.
Hier komt mijn liefde voor het werken met kinderen vandaan. Tijdens mijn opleiding heb ik ervaring opgedaan in het speciaal onderwijs, de gehandicaptenzorg, op een peuterspeelzaal en in de kinderopvang.

Na mijn opleiding heb ik als logopedist gewerkt in verschillende logopediepraktijken. In deze periode heb ik veel praktijkervaring opgedaan.

Ik ben een allround logopedist, met veel ervaring in het werken met kinderen. De bij- en nascholing die ik tot op heden gevolgd heb is daar dan ook op gericht. Zo heb ik mij verdiept in kinderen met taalproblemen, kleuters die moeite hebben met klanken en letters en de behandeling van moeilijk verstaanbare kinderen.

In 2014 heb ik het certificaat behaald voor dyslexiebehandelaar. Hierdoor ben ik bevoegd om lees- en spellingsproblemen bij kinderen vast te stellen en te behandelen. Ook kan ik nagaan of kleuters een risico hebben op het ontwikkelen van lees- en spellingsproblemen. Als het nodig is geef ik deze kleuters een speciale training op het gebied van voorbereidend lezen en spellen.

Naast de werkzaamheden in mijn eigen logopediepraktijk, werk ik ook, op invalbasis, als logopedist op de Taaltrein in Winschoten en Groningen. De Taaltrein van Kentalis is een behandelgroep voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar, die moeite hebben met praten of met het begrijpen van taal.

Facebook
E-mail